حاملگی پوچ

حاملگی پوچ چیست؟

در حاملگی پوچ تخمک بارور شده، پس از چسبیدن به دیواره رحم قادر به تبدیل شدن به جنین نیست. در این حالت، کیسه آب  بدون جنین تشکیل می‌شود. حاملگی پوچ در هفته‌های 2 الی 6 بارداری اتفاق می‌افتد و معمولا زن حتی نمی‌فهمد که واقعا باردار نیست. حاملگی پوچ چیست؟ حاملگی پوچ زمانی اتفاق می‌افتد …

حاملگی پوچ چیست؟ ادامه مطلب »