باردار شدن

باردار شدن

باردار شدن نتیجه ورود اسپرم به رحم و بارور کردن تخمک در لوله فالوپ است. احتمال بارداری در زمان تخمک‌گذاری بیشتر است. در این زمان، یک تخمک تشکیل شده و آماده بارور شدن است. از هر 10 زن زیر 40 سال که به طور مرتب رابطه جنسی دارند، 8 نفر به طور قطع باردار می‌شوند. …

باردار شدن ادامه مطلب »