مراحل رشد جنین از لقاح تا زایمان

مراحل رشد جنین از لقاح تا زایمان

مراحل رشد جنین و تغییرات آن یکی از جالب ترین پدیده های جهان آفرینش است. در این مطلب قصد داریم توضیح مراحل رشد جنین را از اولین هفته ها که لقاح صورت می گیرد شروع و سپس به هفته ی 27 که جنین سیکل خواب و بیداری منظمی دارد، یا هفته ی 34 که رشد …

مراحل رشد جنین از لقاح تا زایمان ادامه مطلب »