علت تشکیل نشدن قلب جنین

علت تشکیل نشدن قلب جنین چیست؟

ایجاد موانع مختلف بر سر راه رشد قلب، علت تشکیل نشدن قلب جنین است. این موانع معمولا در 6 هفته اول بارداری ایجاد می‌شوند. در این 6 هفته، قلب از ساختاری لوله مانند تبدیل به ساختاری مشابه قلب آدم بالغ می‌شود. برخی از موارد می‌توانند باعث افزایش ریسک تشکیل نشدن قلب شوند اما هنوز به …

علت تشکیل نشدن قلب جنین چیست؟ ادامه مطلب »