جنین دو ماهه

جنین دو ماهه و مراقبت‌های ماه دوم بارداری

در ابتدای هفته ششم، توده سلولی که در ماه اول تشکیل شده بود، به جنین تبدیل می‌شود. مرحله جنینی بارداری حدودا 5 هفته طول می‌کشد. اندام‌های داخلی در جنین دو ماهه شروع به رشد کرده و خود را برای آخرین ماه سه ماهه اول آماده می‌کنند. اندازه جنین دو ماهه و وزن آن اندازه جنین …

جنین دو ماهه و مراقبت‌های ماه دوم بارداری ادامه مطلب »