تشکیل جنین

تشکیل جنین

در عرض 24 ساعت پس از لقاح، تخمکی که تبدیل به کودک شما می‌شود به سرعت به سلول‌های زیادی تقسیم می‌شود. در هفته هشتم بارداری، رویان به جنین تبدیل شده و مراحل تشکیل جنین آغاز می‌شود. بارداری معمولی و در شرایط سالم 40 هفته طول می‌کشد. برای راحتی کار، دوران بارداری به 3 بخش 3 …

تشکیل جنین ادامه مطلب »